Verbeter het contact met jouw klanten

Verbeteren is onlosmakelijk verbonden aan meten, trainen, organisatie en processen. Verbeteren is geen doel op zich maar wel nodig. Kennis, mogelijkheden, keuzes en mensen moeten onderling samenkomen. KCM weet hoe dat aangepakt kan worden. Dit doen wij met drie handvatten: alles is inzetbaar op korte termijn, effectief merkbaar en actief.
We onderscheiden twee factoren, namelijk kwaliteit in klantcontact verbeteren en het verbeteren in het maken en uitvoeren van actiegerichte plannen.

MTO

De medewerkers zijn het kloppend hart van een organisatie. Voelen jouw medewerkers zich gehoord, gezien en begrepen? Dan straalt dat af in hun werk. Laat je adviseren door onze organisatiepsycholoog over hoe het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor jouw bedrijf het beste kan worden vormgegeven en laat onze data-analist een rapportage maken met de bevindingen. Het eindrapport bevat concrete verbeteracties die uiteindelijk leiden tot een beter werkende organisatie én meer tevreden klanten!

 

Verbetermodule

Met deze module is het mogelijk om in te spelen op de ontevredenheid van respondenten. Je krijgt vooral inzichten in hoe je aan de slag kunt om dit direct te gaan verbeteren.
Alle uitingen van onvrede moeten serieus worden genomen. In de module kun je zelf, op basis van welke parameters, je direct een signaal wilt ontvangen wanneer er een uiting van onvrede binnenkomt. Hierdoor stel je jezelf in staat om er direct mee aan de slag te gaan en de interactie te verbeteren.

 

Kijk ook eens op deze pagina’s!

 

Ook jouw klantcontact verbeteren?

Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan en weet binnen tien minuten hoe u het verschil kunt maken.

 

Meer informatie