ISO 27001 is de wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft het procesmatig omgaan met het beveiligen van informatie met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie zeker te stellen.

 

BIO staat voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid en is geheel gestructureerd volgens ISO 27001 met de aanvulling op de normen van ISO 27001 betreffende specifieke overheidsmaatregelen. KCM is hiervoor gecertificeerd op het beveiligingsniveau BBN2.

 

NEN 7510 heeft betrekking op specifieke aandachtspunten op het gebied van de privacybescherming bij de uitwisseling van medische en patiƫntgegevens.

 

Lidmaatschap

KCM is lid van de MOA (Expertise Center voor Marketing Insights & Analytics). De MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, marketing Intelligence en Beleidsonderzoek.