Content en functioneren website

Alle op onze website getoonde informatie is met uiterste zorg samengesteld en wordt op
frequente basis gecontroleerd. De informatie kan echter verouderd zijn. KCM kan om die
reden niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie en hier kunnen
nimmer rechten aan worden ontleend. KCM aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid
voor het functioneren van haar website.

Links derden

Op onze website staan links naar websites van derden. KCM is niet verantwoordelijk voor de
content van deze websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle teksten en afbeeldingen die op de website staan weergegeven rust een auteursrecht
van KCM. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze verveelvoudigd, gekopieerd
of op een andere wijze openbaar worden gemaakt.